Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPROGRAM DUGOVA ZA STRUJU PRODUŽEN DO 25. APRILA 2013. GODINE: ODLUKA DA SE BROJ RATA ZA VELIKE DUżNIKE IZ PRIVREDE I PREDUZEćA U RESTRUKTURISANJU POVEćA I DO 48 RATA


Upravni odbor Elektroprivrede Srbije odlučio je da rok za sklapanje sporazuma o reprogramu starih dugova, uz otpis kamate, produži do 25. aprila.

Kako je saopšteno iz tog javnog preduzeća, odluka o produženju akcije "Bez kamate, na rate" doneta je zbog povećanja interesovanja kupaca za izmirenje dugovanja za električnu energiju i stupanja na snagu Uredbe o energetski zaštićenom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013). Članovi UO EPS-a odlučili su i da se broj rata za velike dužnike, posebno iz kategorije privreda i preduzeća u restrukturisanju poveća i do 48, zavisno od visine duga.

Kupci su već zaključili sporazum o reprogramu, a ispunjavaju uslove za plaćanje duga na veći broj rata, mogu da se jave lokalnoj distribuciji i potpišu aneks sporazuma. Novina produžetka akcije je da će kupci sa kojima se vodi sudski postupak zbog dugova moći da reprogramiraju dug uz poravnanje i plaćanje sudskih troškova.

Dužnici koji žele da potpišu sporazum o reprogramu treba da se obrate lokalnoj elektrodistribuciji kako bi se utvrdilo stanje duga i broj rata. Današnjom odlukom UO nije promenjen uslov da kupac treba da izmiri i račune za utrošenu električnu energiju iz 2013, kao ni odredba da se sporazum raskida, ako kupac ne izmiri dve uzastopne rate.

Članovi UO EPS-a odlučili su i da se broj rata za velike dužnike posebno iz kategorije privreda i preduzeća u restrukturisanju poveća i do 48, zavisno od visine duga. Kupci su već zaključili sporazum o reprogramu, a ispunjavaju uslove za plaćanje duga na veći broj rata (u skladu sa tabelom u prilogu) mogu da se jave lokalnoj distribuciji i potpišu aneks sporazuma. Novina produžetka akcije je da će kupci sa kojima se vodi sudski postupak zbog dugova moći da reprogramiraju dug uz poravnanje i plaćanje sudskih troškova.

Dužnici koji žele da potpišu sporazum o reprogramu treba da se obrate lokalnoj elektrodistribuciji kako bi se utvrdilo stanje duga i broj rata. Današnjom odlukom UO nije promenjen uslov da kupac treba da izmiri i račune za utrošenu električnu energiju iz 2013. godine, kao ni odredba da se sporazum raskida, ako kupac ne izmiri dve uzastopne rate.

Posle isteka akcije, dužnicima koji ne potpišu sporazume o reprogramu duga biće obustavljena isporuka električne energije. Do 1. aprila sporazum o reprogramu uz otpust kamata potpisalo je 83.667 kupaca, od 601.136 dužnika, odnosno 13,92 odsto.

Sporazum o reprogramu potpisalo je 76.044 od 532.391 obaveštenog domaćinstva, što je 14,28 odsto, dok je u kategoriji "privreda" potpisan reprogram sa 7.623 od 68.745 kupaca, odnosno 11,09 odsto. Posle isteka akcije, dužnicima koji ne potpišu sporazume o reprogramu duga biće obustavljena isporuka električne energije.

Do 1. aprila sporazum o reprogramu uz otpust kamata potpisalo je 83.667 kupaca, od 601.136 dužnika, odnosno 13,92 odsto. Sporazum o reprogramu potpisalo je 76.044 od 532.391 obaveštenog domaćinstva, što je 14,28 odsto, dok je u kategoriji "privreda" potpisan reprogram sa 7.623 od 68.745 kupaca, odnosno 11,09 odsto.

Izvor: Tanjug, 2.4.2013.