Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BESPLATNO IZDAVANJE KVALIFIKOVANOG SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI POTPIS


Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da građanima besplatno izdaje kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis na ličnim kartama sa čipom.

U saopštenju se precizira da je za izdavanje sertifikata neophodna lozinka za ličnu kartu koja se dobija u koverti prilikom preuzimanja ovog dokumenta, i dodaje da se zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis podnosi u policijskoj stanici u kojoj je lična karta izdata.

U slučaju gubitka lozinke za ličnu kartu, potrebno je da se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje sertifikata zatraži i deblokada lične karte.

Uz zahtev se štampa i obaveštenje o uslovima izdavanja i korišćenja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis. Osim podnetog zahteva, u prisustvu policijskog službenika u policijskoj stanici potrebno je potpisati i ugovor o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata na ličnoj karti.

Obrasci zahteva i ugovora mogu se dobiti od policijskog službenika ili preuzeti sa sajta Sertifikacionog tela MUP-a, http://ca.mup.gov.rs. Na ovom sajtu objavljena su sva potrebna uputstva za korišćenje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis, kao i aplikacija "Čelik+".

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća na to da je, sa početkom izdavanja novih identifikacionih dokumenta - ličnih karti sa čipom 2008. godine, objavilo prvu verziju aplikacije "Čitač elektronske lične karte" ili skraćeno "Čelik" i "Čelik Api" verzija 1.0.0.0.

Ova verzija aplikacije imala je mogućnost čitanja javnih podataka o građaninu sa čipa lične karte i bila je prevashodno namenjena privrednim subjektima koji u svom poslovanju zahtevaju identifikaciju građana.

U skladu sa potrebom da se iščitani javni podaci štampaju, aplikacija "Čelik" je sa verzijom 1.0.6.0. unapređena dodatnom funkcionalnošću štampanja javnih podataka.

Sa pojavom elektronskih servisa, kojima se može pristupiti pomoću sertifikata sa lične karte, sve veći broj građana zainteresovan je za dobijanje i korišćenje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis.

Iz tog razloga je aplikacija dopunjena novim funkcionalnostima u verziji 1.1.0.0. aplikacije nazvane "Čelik+". Pored osnovnih funkcija čitanja i štampanja javnih podataka, "Čelik+" ima dodatne opcije za promenu lozinke na ličnoj karti, čitanje sertifikata iz lične karte i validaciju podataka upisanih u čip lične karte.

Ova aplikacija je, osim privrednim subjektima, namenjena i građanima koji žele da promene lozinku na svojoj ličnoj karti, ili da koriste sertifikate za elektronsko potpisivanje i korišćenje elektronskih servisa, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.4.2013.