Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 31 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 100
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 32 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 20 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 33 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 209 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 34 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 180
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 35 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 20 stav 8
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 36 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 150 i 152
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 37 - Zakon o prometu nepokretnost: član 3 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 38 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 97 i 102
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 39 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 42
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 40 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 44 i 49
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U KRIVIČNOM POSTUPKU KOJI JE TRAJAO NEPUNIH DEVET GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU ZA NAKNADU ŠTETE KOJI JE TRAJAO DUŽE OD 19 GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U VANPARNIČNOM POSTUPKU RADI DEOBE STVARI KOJI NI POSLE VIŠE OD SEDAM GODINA NIJE PRAVNOSNAŽNO OKONČAN - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU LAKATOŠ I DR. PROTIV SRBIJE (predstavka br. 3363/08) - PRAVO NA SLOBODU I BEZBEDNOST - RAZUMNOST DUŽINE PRITVORA PRE SUĐENJA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 5 stav 3
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PREMOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 61920/09) - PRAVIČNA NAKNADA UKLJUČUJE I IZVRŠAVANJE PRAVOSNAŽNIH PRESUDA DONETIH U KORIST PODNOSIOCA PREDSTAVKE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 41
Izvor: Paragraf Lex