Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: OD 1. JANUARA 2013. GODINE NE MOGU SE OSNIVATI ORTAčKE RADNJE


Na osnovu člana 597. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), dana 1. januara 2013. godine su prestale da važe i odredbe Zakona o privatnim preduzetnicima ("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Sl. glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93 - odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005 - dr. zakon, 55/2004 - dr. zakon, 61/2005 - dr. zakon i 36/2011 - dr. zakon) koje se odnose na ortačke radnje te se, od 1. januara 2013. godine ne mogu osnivati ortačke radnje, niti se kod postojećih mogu registrovati promene podataka, već samo mogu biti brisane iz Registra pa su, u skladu sa navedenim zakonskim izmenama, usklađene i registracione prijave.

Odredbama člana 594. stav 2. Zakona o privrednim društvima, propisano je da su vlasnici postojećih ortačkih radnji dužni da svoju formu obavljanja delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva najkasnije do 1. marta 2013. godine, a ako do 1. marta 2013. godine ne prijave promenu pravne forme, Registrator će ih, po službenoj dužnosti, prevesti u pravnu formu ortačkog privrednog društva.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 2.1.2013.