Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGOVIMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Rešenja predviđena Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima prvenstveno imaju za cilj da otklone izvesne uočene nedostatke terminološke prirode i da na taj način omoguće preciznije tumačenje i efikasniju primenu Zakona o žigovima. Izmene u delu kojim se uređuje građansko pravna zaštita imaju za cilj uspostavljanje efikasnijeg sistema zaštite žiga.

Pored navedenog, određene izmene Zakona o žigovima nastale su kao izraz potrebe usklađivanja sa Direktivom 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i saveta od 29. aprila 2004. godine o sprovođenju prava intelektualne svojine i sa Direktivom 2008/95/EC o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova.

Kompletan tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4602-12.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 2.1.2013.