Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA ZAKLJUČAK KOJIM PREPORUČUJE DA 14.1.2013. GODINE BUDE NERADAN DAN


Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US i 72/2012), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, Vlada je donela Zaključak, 05 broj 132-9694/2012 od 29. decembra 2012. godine, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 124/2012.

Zaključkom se preporučuje državnim i drugim organima i organizacijama, privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga da 14. januara, na dan proslave Srpske nove godine, omoguće zaposlenima da odsustvuju sa rada, pod uslovima i na način kojim je uređeno odsustvovanje u dane državnih i verskih praznika koji se u Republici Srbiji praznuju kao neradni dani.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad preporuku iz tačke 1. ovog zaključka realizuju tako da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga, kako zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno pružanja usluga ne bi nastale štetne posledice za građane i druge subjekte. 

Izvor: Redakcija, 2.1.2013.