Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2013. GODINE


UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)

Usklađivanje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, kao i korisnika sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, sa stvarnim stanjem koje se uređuje popisom, vrši se na kraju budžetske godine, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine.

UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

Ako Korisnik nije iskoristio dodeljena podsticajna sredstva, u punom ili delimičnom iznosu, dužan je da u narativnom delu to obrazloži i izvrši povraćaj neutrošenih podsticajnih sredstava najkasnije do 1. decembra 2013. godine.

UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013)

Sredstva za zaštitu energetski zaštićenih kupaca, obezbeđuju Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije", odnosno Javno preduzeće "Srbijagas", odnosno toplane za ugroženog kupca, do 31. decembra 2013. godine.

UREDBA O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2013)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. decembra 2013. godine.

UREDBA O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2008 i 49/2009)

Zahtevi za plaćanje po projektima koji su predviđeni za finansiranje iz budžeta Republike Srbije u određenoj kalendarskoj godini podnose se Trezoru najkasnije do 15. decembra te kalendarske godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)

Za četvrti kvartal PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji do 2. decembra 2013. godine izveštaj o realizovanim savetodavnim aktivnostima za oktobar i novembar mesec, a na kraju tog kvartala do 5. januara 2014. godine i ceo izveštaj o realizovanim savetodavnim aktivnostima u četvrtom kvartalu.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec) najkasnije do 6. decembra 2013. godine, a konačni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS, dostavlja najkasnije do 15. januara 2014. godine. 

Izvor: Redakcija, 1.12.2013.