Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA BIĆE USVOJEN DO KRAJA NOVEMBRA


Do kraja novembra biće usvojen zakon kojim će se uvesti disciplina u izmirivanju obaveza države prema privatnom sektoru kao i u okviru samog privatnog sektora.

  • MAKSIMALNI ROK DA DRŽAVA IZMIRI OBAVEZE PREMA PRIVREDI JE 45 DANA, A ROK PLAĆANJA U OKVIRU PRIVATNOG SEKTORA 60 DANA KOLIKI JE I ROK ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA PRIVATNOG SEKTORA PREMA DRŽAVI. ZAKON CE VAŽITI OD 31. MARTA IDUĆE GODINE I NEĆE SE PRIMENJIVATI RETROAKTIVNO,

 

  • UPRAVA ZA TREZOR ĆE KONTROLISATI DA LI DRŽAVA POŠTUJE ROK ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA OD 45 DANA,

 

  • NOVI ZAKON O BUDŽETU KOJI ĆE BITI RESTRIKTIVAN I ZABRANJIVAĆE ZAPOŠLJAVANJE U ADMINISTRACIJI BEZ SAGLASNOSTI MINSITARSTVA FINANSIJA TAKO DA ĆE SAMO ONAJ KO ODE U PENZIJU MOĆI DA BUDE ZAMENJEN, A NEĆE BITI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA,

  • TAKOĐE BIĆE UVEDENA KONTROLA PLAĆANJA OBAVEZA NA SVIM NIVOIMA VLASTI PRE SVEGA U POLJOPRIVREDI I KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA. PREMA REČIMA DINKIĆA, SVE TO ĆE PRATITI ZAKON KOJI OMOGUĆAVA USLOVNI OTPIS ZATEZNIH KAMATA ZA POREZE I MIROVANJE PORESKOG DUGA ZA ONE KOJI REDOVNO IZMIRUJU TEKUĆE OBAVEZE,

 

  • ZAKON O INSTRUMENTIMA OSIGURANJA PLAĆANJA PRIPREMA MINISTARSTVO. IZ UGLA PRIVREDE, PRILIKOM IZRICANJA KAZNI ZBOG KAŠNJENJA U PLAĆANJU, TREBA PRAVITI RAZLIKU IZMEĐU NAMERNOG I NENAMERNOG PREKRŠAJA. MNOGI UPOZORAVAJU I DA BI KAZNA TREBALO DA JE PROCENAT DUGOVANJA, A NE FIKSNA, JER BI MOGLA DA BUDE DVOSTRUKO VEĆA OD NEIZMIRENE OBAVEZE.

 

Posle rasprave ministar Dinkić je rešio da izmeni dve stvari u Nacrtu zakona. Republički fond za zdravstveno osiguranje neće biti izuzetak za koji će važiti rok od 90 dana, već će račune plaćati za najviše dva meseca. U suprotnom trpele bi veledrogerije koje bi tokom 60 dana morale da isplate farmaceutske kompanije, a od Fonda bi novac čekale najmanje još 30 dana.

Amnestija od novih pravila biće verovatno ukinuta i preduzećima u restrukturiranju. Ona su po prvobitnom Nacrtu bila izuzeta, kao što su i sada izuzeta od svih prinudnih naplata

Kako je naglasio Dinkić, privrednici već dve godine traže da se ograniče rokovi plaćanja i da se prekine lanac nelikvidnosti u prviredi i s pravom su optuživali državu da je generator te nelikvidnosti zbog čega će vlada sada napraviti korenuti promenu u tom smislu.


On je ukazao da će se u slučaju kršenja ovih rokova primenjivati zatezne kamate kao i novčane kazne i rekao da on preuzima odgovornost da disciplinuje državne organe u poštovanju ovih propisanih rokova plaćanja.


On je poručio da trgovinski lanci koji ne mogu da prate ove rokove plaćanja i da ispunjavaju obaveze prema malim preduzetnicima slobodno mogu da idu iz Srbije i da ustupe mesto onima koji mogu da poštuju ove rokove.

Dinkić je kazao da će biti preduzete mere za izmirivanje tih dugova, ali će paralelno biti napravljen sistem da se ne prave novi dugovi. Jedan od ključnih zakona za to je zakon o kojem se danas raspravlja ali i novi zakon o budžetu.

Dinkić je naveo da će se tim zakonom dati šansa svima bez obzira na visinu duga, ali ako jedan mesec ne budu plaćali tekuće obaveze sve im se vraća i ne otpisuje, a ako plate glavni dug dobijaju automatski otpis zateznih kamata.
Rok na koji će se omogućiti mirovanje poreskog duga je dve godine za preduzetnike i mala i srednja preduzeća i godinu dana za velika preduzeća, rekao je Dinkić i dodao da je to moguće pod uslovom da se redovno izmiruju tekuće obaveze i ko ih plaća može da računa na otpis kamata i reprogram glavnog duga na dve godine bez pratećih instrumenata obezbedjenja.
On je naglasio da uvodjenjem svih onih mera država više neće biti generator nelikvidnosti već upravo obrnuto.

Izvor: Tanjug