Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraJAVNI UVID U NACRT PLANA SEDIŠTA OPŠTINA ČUKARICA I SAVSKI VENAC


Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid Nacrta plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta lokalne samouprave - Grad Beograd, celine XII i XIII, opštine Čukarica i Savski venac. Plan je izložen u zgradi JUP "Urbanistički zavod Beograda" u Palmotićevoj 30 (sala u prizemlju) do 30. novembra, i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda o predmetnom nacrtu plana održaće se 5. decembra u 13 časova u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu). Primedbe na planirana rešenja, isključivo u pisanoj formi, dostavljaju se Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 30. novembra

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 1.11.2012.