Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNACRT GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA NA JAVNOM UVIDU


Komisija za planove Skupštine grada Beograda utvrdila je Nacrt generalnog urbanističkog plana Beograda sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu. Građani ovaj nacrt mogu da vide u zgradi JUP "Urbanistički zavod Beograda" u Palmotićevoj 30 (sala u prizemlju) do 30. novembra, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda o Nacrtu plana biće održana 7. decembra u prostorijama Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta 43-45 (sala u suterenu), s početkom u 13 časova. U toku javne sednice sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku moći će da ih obrazlože pred članovima komisije.

Primedbe na planirana rešenja dostavljaju se Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 30. novembra.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 1.11.2012.