Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PARAGRAF E-PRESS/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - e-Press: KOMENTAR ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2012: • Prava i obaveze Fonda preuzima Republika Srbija, a vrši Vlada preko nadležnih ministarstava •
• Pitanje i odgovor - e-Press: OTPAD NASTAO U POSTUPKU PRIVREMENOG UVOZA RADI AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

Izvor: Paragraf Lex