Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POČELA PRIMENA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Potrebno izmeniti još 22 propisa - 10 zakona i 12 podzakonskih akata, kako bi se “izbrisali” relikti birokratije - original, fotokopija, podnošenje dokaza o uplati i drugi


Od 01.10 se privredi u Srbiji, s obzirom na uvođenje e-uprave i stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 I 44/2018), više ne može nametnuti obaveza korišćenja pečata, a za mlade početnike u biznisu stupila je na snagu mera oslobađanja od poreza u prvoj godini poslovanja.

"Konačno pečat ide u istoriju. U 21. veku pečatu nigde drugde i nije mesto osim u muzeju”, podvukla je premijerka.

Dodala je da će, ipak, državna uprava još neko vreme nastaviti da koristi pečat, ali da se sada makar oslobađa privreda i da će to pokazati i državnoj upravi da joj pečat ne treba.

Posebno je istakla da će preduzetnici moći da se obrate nadleznima na mejl adresu ukidanje.pecata@gov.rs i prijave ukoliko im je neko, u bilo kojoj insituciji tražio pečat, a da će biti uspostavljen i kontakt centar iste namene.

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif rekao je da jedna državna institucija ima i do 20 miliona stranica dokumanata, zbog čega strada šuma od 1.300 stabala.

Za više informacija ili ukoliko građani žele da prijave da im je neko tražio pečat, pišite na i-mejl adresu ukidanje.pecata@gov.rs.Troškovi za upravljanje tim dokumentima je milion evra, a oko 100.000 evra treba za njihovo održavanje i skladištenje.

Dodao je i da je kroz analizu 39 propisa, koji regulišu najčešće poslovne procese privrede i insitucija, poput vođenja poslovnih knjiga, fakturisanje… utvrđeno da je potrebno da se izmeni još 22 propisa - 10 zakona i 12 podzakonskih akata, kako bi se “izbrisali” drugi relikti birokratije - original, fotokopija, podnošenea dokaza o uplati…

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta Novosti, 01.10.2018.
Naslov: Redakcija