Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: POčINJE PRIMENA TUżILAčKE ISTRAGE U SRBIJI


Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković saopštio je da je počela primena novog Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013), koji predviđa i početak primene tužilačke istrage u Srbiji.

Selaković, koji je tim povodom posetio Više i Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu, ocenio je da je tužilačka istraga veliki izazov za srpsko pravosuđe, sudstvo i tužilaštvo, s obzirom na to da značajan deo istražnih nadležnosti, koji je do sada pripadao istražnim sudijama, prelazi u ruke tužilaca.

Ministar je ukazao na to da je spremnošću i agilnošću vršilaca funkcija predsednika sudova, a u saradnji sa višim i prvim osnovnim tužiocima u Beogradu, napravljen dogovor između sudova i tužilaštava o podeli smeštajnih kapaciteta.

Prema njegovim rečima, Prvo osnovno tužilaštvo dobilo je 26 novih kabineta i dežuranu, dok će, pored obezbeđenih 6 kabineta i dežurane, do kraja godine još 8 kabineta dobiti zamenici tužioca u Višem tužilaštvu u Beogradu.

Ministarstvo pravde će, kako je najavio, uložiti napore u to da do kraja godine sukcesivno obezbedi i kadrovske i materijalne uslove za bolju primenu novog zakona.

On je naglasio da je uveren u to da će spremnošću svih nosilaca pravosudnih funkcija primena novog Zakonika o krivičnom postupku i sprovođenje tužilačke istrage biti na zadovoljavajućem nivou.

Svaki početak je izuzetno težak, ali postoji spremnost Ministarstva pravde i državne uprave, sudstva i tužilaštva za to da primena novog zakona bude uspešna, zaključio je Selaković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.10.2013.