Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRVA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI: ZAPOčET PRETRES O PREDLOGU ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKATA


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o legalizaciji objekata, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Mešovite komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, koji je podnela Vlada,

10. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji je podnela Vlada,

11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada,

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada,

13. Predlog odluke o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva,

14. Predlog odluke o izboru predsednika Upravnog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva

15. Predlog odluke o izboru predsednika Privrednog apelacionog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva,

16. Predlog odluke o izboru predsednika Višeg prekršajnog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva,

17. Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Beogradu, koji je podneo Visoki savet sudstva,

18. Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Nišu, koji je podneo Visoki savet sudstva,

19. Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu, koji je podneo Visoki savet sudstva,

20. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,

21. Predlog odluke o izmeni Odluke o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović,

22. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović

23. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije (SPS).

24. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije,

25. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, odlučila da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3,4, 5, 6, 7. i 8. dnevnog reda sednice, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 9, 10, 11. i 12. dnevnog reda, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 13, 14, 15, 16, 17, 18 19. i 20. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 21, 2, 23, 24 i 25 predloženog dnevnog reda.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Slobodan Samardžić, Zaharije Trnavčević, Aleksandar Jugović, Olena Papuga, Bojan Đurić, dr Janko Veselinović i Milanka Jevtović Vukojičić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U prepodnevnom delu sednice, Narodna skupština započela je pretres, u načelu, o Predlogu zakona o legalizaciji objekata. Predloženi zakon obrazložio je Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je pretres o Predlogu zakona o legalizaciji objekata.

Narodna skupština nastavlja rad u sredu, 2. oktobra u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 1.10.2013.