Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


POJEDNOSTAVLJENI CARINSKI POSTUPAK NA OSNOVU FAKTURE - PREDNOSTI I TROŠKOVI ZA KORISNIKE POSTUPKA
NEMOGUĆNOST PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA SA REZIDENTOM POSLE PRENOSA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA, NA OSNOVU UGOVORA ZAKLJUČENOG IZMEĐU DVA NEREZIDENTA

Izvor: Paragraf Lex