Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraRADNA GRUPA MINISTARSTVA PRAVDE ZAVRŠILA PRVI DEO POSLA NA KRIVIČNOM ZAKONIKU


Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde sa zadatkom da uskladi Krivični zakonik sa međunardnim standardima završila je prvi deo posla.

Neka krivična dela, kao što je, recimo, zloupotreba službenog položaja, čije preispitivanje Evropa uporno zahteva već nekoliko godina, sada su promenjena, a kod nekih, kao što je trgovina ljudima, pooštrene su kazne.

Naime, za to krivično delo, koje bi se zvalo zloupotreba službenog položaja odgovornog lica, ubuduće bi trebalo da konsekvence snose samo odgovorna lica, a ne i vlasnici firmi. Pored toga, klasična zloupotreba službenog položaja preimenovaće se u to novo krivično delo, što znači da će se po njemu nastaviti svi dosadašnji procesi.

Za najblaži oblik tog krivičnog dela predviđena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora, a u slučaju da su zloupotrebe teže od 150 miliona dinara predviđena je kazna između jedne i 10 godina robije.

 

Naime, apelacija je zauzela stav da pošto postupajući sudija izrekne kaznu, a branilac se žali i zatraži ovu sankciju, predsednik suda donese odluku. To nije u redu zato što on ipak ne može da bude upoznat sa predmetom kao sudija koji je sudio.

Dosadašnji minimum od tri godine trebalo bi da bude izbrisan i da se umesto njega donja granica određuje prema opštim pravilima.

Izvor: www.novosti.rs