Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPRIORITET VLADAVINA PRAVA I BORBA PROTIV SISTEMSKE KORUPCIJE


Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković kazao je da je prioritet tog ministarstva sprovođenje strategije za stvaranje vladavine prava i borbe protiv sistemske korupcije i posebno naglasio izmene seta najvažnijih pravosudnih zakona, izmenu mreže sudova i tužilaštva, vraćanje neizabranih sudija i tužilaca.

On je, na današnjem sastanku sa ambasadorom SAD Majklom Kirbijem, dodao da je važan potez ovog ministarstva i stvaranje i jačanje stručnih kapaciteta "u čemu najvažniju ulogu ima Pravosudna akademija".

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva pravde, Selaković je u razgovoru sa Kirbijem izrazio spremnost za nastavak uspešne saradnje i izneo planove ministarstva u vezi sa borbom protiv korupcije i stvarenjem vladavine prava u Srbiji.
"Jačanje institucija, kao što su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, osnovni su preduslov za efikasno, nepristrasno i nezavisno pravosuđe", istakao je ministar i dodao da je stvaranje kriterijuma za vrednovanje rada sudija i tužilaca "jedan od obaveznih koraka u narednom periodu".

Izvor: Tanjug