Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraREŠENJA ISPITNIH ZADATAKA SA JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA ODRŽANOG 29. SEPTEMBRA 2012. GODINE


U subotu 29. septembra, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održan je pismeni deo javnobeležničkog ispita. Rešenja ispitnih zadataka možete videti ovde. http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/resenja-ispitnih-zadataka-sa-javnobeleznickog-ispita-odrzanog-29.-septembra-2012.-godine.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 1.10.2012.