Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


DEVIZNO POSLOVANJE I PROMET NEPOKRETNOSTI: • Rezidenti mogu vršiti međusobna plaćanja, naplaćivanja i prenose u devizama sa deviznog računa otvorenog kod neke od domaćih banaka po osnovu prodaje nepokretnosti koja se nalazi u Republici •

UVOZ ČELIKA ZA ARMIRANJE TARIFNE OZNAKE 7214 20000

Izvor: Paragraf Lex