Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Viši sud u Požarevcu: IZUZIMANJE NEGATIVNIH ČINJENICA OD PRIMENE PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA - Zakon o parničnom postupku: član 231 stav 1
  • Viši sud u Požarevcu: NEMOGUĆNOST OSLOBAĐANJA IZVRŠNOG POVERIOCA OD PLAĆANJA SUDSKE TAKSE ZBOG NEDOSTATKA MATERIJALNIH SREDSTAVA - Zakon o sudskim taksama: član 9
  • Viši sud u Požarevcu: NEPOŠTOVANJE PROCESNE DISCIPLINE OD STRANE UČESNIKA U POSTUPKU I NEZAKONITOST REŠENJA O NOVČANOM KAŽNJAVANJU - Zakon o parničnom postupku: član 186 stav 1, član 333 stav 1 i član 335
  • Viši sud u Požarevcu: ODBACIVANJE ZAHTEVA ZA PONAVLJANJE PRAVNOSNAŽNO OKONČANOG KRIVIČNOG POSTUPKA U ODSUSTVU NOVIH OKOLNOSTI KOJE BI OČIGLEDNO DOVELE DO BLAŽE OSUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 405 stav 1 tačka 4) i član 410 stav 1
  • Viši sud u Požarevcu: SMETANJE DRŽAVINE NA NEPOKRETNOSTI KOJU TUŽILAC DRŽI PO OSNOVU UGOVORA O ZAKUPU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 70, 75, 77 i 78
  • Viši sud u Požarevcu: UTVRĐIVANJE DOPRINOSA OŠTEĆENE NASTANKU MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 192 i 205
  • Viši sud u Požarevcu: VEROVATNA OPASNOST OD OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI KAO USLOV ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE RADI OBEZBEĐENJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 296 stav 1
  • Viši sud u Požarevcu: ZABRANA ODLAGANJA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA PO ISTOM OSNOVU U PROPISANOM TRAJANJU - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 48 stav 1 tačka 6)
Izvor: Paragraf Lex