Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012 i 76/2013)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JULU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2013, 61/2013 - ispr. i 76/2013)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013 i 76/2013)
 • PRAVILNIK O OPERATIVNOJ DOZVOLI I ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2012 i 76/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2012, 9/2013 - ispr., 17/2013, 43/2013 i 76/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013)
 • UREDBA O IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA, KAO I O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRADE PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013)
 • ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012 i 76/2013)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 21/2013 i 42/2013 - Aneks I)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013)
 • ODLUKA O GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU MUZEJA U SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst i 5/2013)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SMEDEREVA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013)
Izvor: Paragraf Lex