Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BUDŽETSKI INSTRUKTOR


• KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Avgust 2013. godine •

• CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.8.2013. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 338-00-00010/2013-09 od 30.7.2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex