Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


• Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST ODREDABA ODLUKE ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA SE NAPUŠTENE I IZGUBLJENE ŽIVOTINJE LIŠAVAJU ŽIVOTA NA PREDLOG KOMISIJE, PO POTREBI, NA HUMAN NAČIN JEDNOM MESEČNO - Odluka o određivanju delatnosti hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka i sakupljanja njihovih leševa kao komunalna delatnost: čl. 1, 5 i 6
• Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST ODREDABA ODLUKE SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJIMA SE OGRANIČAVA VREME U KOME SE U TRGOVINSKIM OBJEKTIMA, KOJI POSLUJU NA PODRUČJU TE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, MOŽE VRŠITI PRODAJA ALKOHOLNIH PIĆA - Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda: čl. 25 i 26
• Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST ODREDBE ODLUKE SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJOM SE UTVRĐUJU RAZLIČITI KOREKTIVNI FAKTORI PRI UTVRĐIVANJU CENE TOPLOTNE ENERGIJE - Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva: član 68 stav 3
• Viši trgovinski sud: BITNE ČINJENICE ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA OBJAVLJIVANJE PRESUDE DONETE U SPORU ZBOG POVREDE ŽIGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 199
• Viši trgovinski sud: KAMATA NA IZNOS NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE PRIJAVLJENE U POSTUPKU STEČAJA ILI LIKVIDACIJE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 186 i 277
• Viši trgovinski sud: NAKNADA ŠTETE ZBOG POGREŠNO UPISANIH GODINA RADNOG STAŽA KOD SUBJEKTA PRIVATIZACIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 192
• Viši trgovinski sud: NEPOSTOJANJE IZMAKLE KORISTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 189 stav 3
• Viši trgovinski sud: OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE DA OTKLONI ŠTETNE POSLEDICE NEUSTAVNIH ILI NEZAKONITIH PROPISA - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: član 57
• Viši trgovinski sud: OCENA UZROČNE VEZE IZMEĐU ŠTETNE RADNJE I IZGUBLJENE DOBITI - Zakon o obligacionim odnosima: član 189
• Viši trgovinski sud: USKRAĆENA ZAKUPNINA KAO IZMAKLA DOBIT - Zakon o obligacionim odnosima: član 189

Izvor: