Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Sudska praksa:


  • Privredni apelacioni sud: NADLEŽNOST ZA NAKNADE KOJE NAPLAĆUJU JAVNA PREDUZEĆA - Zakon o javnim putevima: član 17
  • Privredni apelacioni sud: OBRAČUN TAKSE U SLUČAJU ATRAKCIJE NADLEŽNOSTI PRIVREDNOG SUDA ZBOG STEČAJA IZVRŠNOG DUŽNIKA - Zakon o sudskim taksama: čl. 21 i 30
  • Privredni apelacioni sud: OCENA BLAGOVREMENOSTI TUŽBE KOJA JE PODNETA STVARNO NENADLEŽNOM SUDU - Zakon o stečaju: član 117
  • Privredni apelacioni sud: PODNOŠENJE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV FIZIČKOG LICA KAO PRETHODNO PITANJE U PARNIČNOM POSTUPKU IZMEĐU PRAVNIH LICA - Zakon o parničnom postupku: član 215
  • Ustavni sud: POVREDA USTAVOM UTVRĐENOG NAČELA JEDINSTVA PRAVNOG PORETKA KOJE NALAŽE MEĐUSOBNU USKLAĐENOST PRAVNIH PROPISA, SUSPENZIJOM GENERALNOG PRAVILA IZ ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA O ZABRANI ANATOCIZMA U MATERIJI OBRAČUNA KAMATA, KAO I DRUGIH NAČELA SADRŽANIH U TOM ZAKONU, PROPISIVANJEM OD STRANE ZAKONODAVCA DA SE VISINA ZATEZNE KAMATE OBRAČUNAVA PRIMENOM KOMFORMNE METODE - Zakon o visini stope zatezne kamate: član 3 stav 1
  • Ustavni sud: PREKORAČENJE GRANICA USTAVNIH OVLAŠĆENJA ZAKONODAVNOG ORGANA UVOĐENJEM INSTITUTA "ZAMENIKA PREDSEDNIKA VLADE" NEPOSREDNIM USTANOVLJENJEM NOVE FUNKCIJE U STRUKTURI VLADE KOJU USTAV NE PREDVIĐA - Zakon o Vladi: član 13a