Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA TAČKE 8. ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBA ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA


Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (dalje: Nova odluka) je objavljena u Sl. glasniku br. 49/2013 i stupila je na snagu 13.6.2013.godine.

Tačkom 8. Nove odluke, propisano je da je za uvoz robe navedene u Prilogu 6 Nove odluke potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti (Potvrdu o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Republička agencija za elektronske komunikacije (dalje - RATEL) ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija dopisom br. 345-01-00410/2013-07 od 25.6.2013.god. je obavestilo Upravu carina da je za uvoz robe iz Priloga 6 Nove odluke - radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme (dalje RiTT opreme) neophodno priložiti jedan od navedenih dokumenata:

1. Potvrda o usaglašenosti, u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT, koju izdaje RATEL

2. Izvod iz evidencije o izdatim Potvrdama o usaglašenosti, u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT, koju izdaje RATEL

3. Mišljenje da nije potrebno pribavljanje Potvrde o usaglašenosti, koje izdaje Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi.

4. Tehnička dozvola - Sertifikat koju je RATEL izdavao pre početka primene Pravilnika o RiTT.

5. Mišljenja da Potvrdu o usaglašenosti u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT nije obavezno pribaviti prilikom uvoza (carinjenja) ali postoji obaveza pribavljanja iste pre stavljanja na tržište i/ili upotrebu.

Mišljenje izdaje Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi i izdavaće se do stupanja na snagu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o RiTT

Danom stupanja na snagu Nove odluke prestala je da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Sl. glasnik RS", br. 58/2011 - dalje: Prethodna odluka). Određena roba navedena u Prilogu 5A Prethodne odluke za koju je postojala obaveza pribavljanja isprave o usaglašenosti u skladu sa tačkom 7. Prethodne odluke, sada je navedena u Prilogu 6 Nove odluke i za istu sada postoji obaveza pribavljanja isprave o usaglašenosti u skladu sa tačkom 8. Nove odluke.

Na osnovu napred navedenog dopisa Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, za uvoz robe koja je ranije bila navedena u Prilogu 5A Prethodne odluke, a sada je navedena u Prilogu 6 Nove odluke, prilaže se ili jedan od pet gore navedenih dokumenata, ili jedan od sledećih dokumenta:

6. Potvrda o usaglašenosti, u skladu sa članom 10. Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), izdata do 12.6.2013.godine.

7. Izvod iz evidencije o izdatim Potvrdama o usaglašenosti, u skladu sa članom 10. Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), izdat do 12.6.2013.godine.

8. Potvrda o usaglašenosti, izdate u skladu sa članom 11. Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), izdata do 12.6.2013.godine.

9. Izvod iz evidencije o izdatim Potvrdama o usaglašenosti, u skladu sa članom 11. Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), izdat do 12.6.2013.godine.

U ISCS je sa tarifnim stavovima, navedenim u Prilogu 6. Nove odluke, povezana šifra U43 - Uverenje, saglasnost ili dozvola Republičke agencije za telekomunikacije. Prilikom uvoza robe navedene u Prilogu 6 Nove odluke šifrom U 43 će se popunjavati rubrika br. 44 JCI u situaciji kada je priložena jedna od devet gore navedenih dokumenata/isprava.

Ovim dopisom se stavlja van snage dopis Uprave carina Srbije br. 148-11-483-25-4/2/2012 od 29.11.2012.god.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 1.7.2013.