Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMISIJA ZA NADZOR FINANSIJSKOG POSLOVANJA U SUDOVIMA KOJU JE FORMIRAO VSS UTVRDILA VIŠE NEPRAVILNOSTI U SUDOVIMA U ZEMLJI


Komisija utvrdila nepravilnosti u poslovanju nekih sudova. Enormno veliki izdaci za dežurstva i pripravnost

Komisija za nadzor finansijskog poslovanja u sudovima koju je formirao VSS utvrdila je da su u više od polovine sudova u zemlji deliocima pravde isplaćivani dodaci na plate koji su označeni kao nepravilnosti. Analiza je obuhvatila celu prošlu godinu i prva četiri meseca ove, a o kojoj je sumi reč još se utvrđuje.

Prema rečima predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomira Milojevića, Savet je od svog računovodstva dobio saznanja da se enormne količine novca iz budžeta isplaćuju na prihode sudija koji su van njihovog ličnog dohotka.

- To su, da kažem, vanredna primanja - objašnjava Milojević „Novostima“.

- VSS snosi troškove za odvojeni život sudije, za putovanja, pripravnost i dežurstvo. Troškovi za odvojen život i putovanja su u redu, ali su zabeleženi enormno veliki izdaci za dežurstva i pripravnost sudija. Maksimalni mesečni fond koji dobijamo kada 31 radni dan pomnožimo sa 24 časa, iznosi 744 sata. Tada od tog broja oduzmemo radne sate u određenom mesecu dobijamo 174 sata, a ostaje nam 570 sati koji su raspoloživi za postupanje van radnog vremena. Za to je angažovano mnogo više sudija nego što je inače potrebno. To je zabeleženo u sudskim jedinicama a ovakva dežurstva imaju i gotovo sve sudije za prekršaje.

U izveštaju Komisije navodi se da su pojedine sudije „radile“ i po nekoliko puta više sati od mogućih i predviđenih. Tako se taj broj časova sudija u pripravnosti u zavisnosti od meseca, kreće između 500 i 8.000 sati. Komisija dalje navodi i da rasporedi pripravnosti nisu u skladu sa propisima. Utvrđeno je da neki viši sudovi imaju veći broj delilaca pravde koji su prijavljeni za pripravnost. Najveća odstupanja ipak su uočena u osnovnim sudovima i kada se uzme u obzir broj sudija u pripravnosti i broj sati koji su „potrošeni“ po ovom osnovu.

Prvi čovek našeg sudstva kaže da je nekim sudijama isplaćivano i deset odsto od plate za pripravnost i još 26 odsto za dežurstva.

- Visoki savet sudstva je odlučio da se u svim sudovima obustavi isplata dodataka za jedan mesec dok Komisija ne podnese svoj izveštaj - kaže Milojević. - Doneta je i odluka gde će se dozvoliti odstupanja i naloženo je da se VSS obavesti o merama koje su preduzeli sudovi. Cilj nam je da racionalno trošimo novac. Nemamo pravo da budemo neodgovorni prema novcu poreskih obveznika. Niti je razumno da, na primer, tokom izbora u Kosjeriću dežura ceo Upravni sud, kao kada su bili republički izbori. 

Izvor: Blic.rs