Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: MOGUĆNOST KORIŠĆENJA MREŽA U JAVNOJ SVOJINI OD STRANE JAVNOG PREDUZEĆA - Zakon o javnoj svojini: član 21
  • Ministarstvo finansija i privrede: OBJAŠNJENJE O PORESKOM TRETMANU PROMETA USLUGE DOZVOLJAVANJA KORIŠĆENJA JAVNOG PUTA ZA KOJI SE NAPLAĆUJE PUTARINA, SADRŽINI PRIZNANICE (SLIPA), IZDAVANJU I SADRŽINI RAČUNA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
Izvor: Paragraf Lex