Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPREMA ZAKONU, PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU ZAŠTIĆENA OD PRINUDNE NAPLATE


Tačno 171 preduzeće, uglavnom zaduženo, trenutno je zaštićeno od plaćanja bilo kakvih dugova. Upravo toliko ih se nalazi u procesu restrukturiranja, za vreme koga ne postoji mogućnost bilo kakve prinudne naplate. Ovo ne odgovara poveriocima, među kojima ima i banaka koje su finansirale kupce iz privatizacije, a u ime obezbeđenja uzimale hipoteke na imovinu. Problem je nastao kada su pojedini ugovori o privatizaciji raskinuti, firme vraćene u državno vlasništvo, a dug ostao nenaplaćen.

- Nakon raskida ugovora o prodaji, prema zakonu, kapital preduzeća prelazi u nadležnost Akcionarskog fonda odnosno Agencije za privatizaciju - rečeno je "Novostima" u ovoj agenciji. - U najkraćem mogućem roku Agencija za privatizaciju imenuje privremenog zastupnika kapitala, koji upravlja preduzećem do naredne prodaje. Do sada je raskinuto, ukupno 656 ugovora o prodaji.

U Agenciji nemaju precizne zbirne podatke o vrednosti ukupne imovine svih preduzeća koja su se vratila pod okrilje države, a samim tim ni o broju uspostavljenih hipoteka. U svakom slučaju, banka može da pokrene postupak naplate kod svih ovih preduzeća, bilo da se one pripremaju za novu prodaju, bilo da idu u stečaj ili likvidaciju. Osim, naravno, kada su u postupku restrukturiranja. A takvih je, trenutno, 72.

- Generalno, ne postoji nijedna druga situacija kada banka ne može da aktivira naplatu hipoteke, budući da samo restukturiranje štiti preduzeće od naplate potraživanja - ističu u Agenciji za privatizaciju.

Na pitanje što su, uopšte, finansirali klijente koji su učestvovali u privatizaciji, u trenutku dok je još država bila nadležna da proverava ispunjenje kupoprodajnog ugovora, bankari odgovaraju:

- Od 10 privatizovanih preduzeća morate da imate dve, tri loše privatizacije, što ne znači da nećete da finansirate privatizaciju onih preostalih. Tako smo odlučili da finansiramo sve.

Najduže u restrukturiranju su "Zorka holding", Šabac, od 2002. godine, zatim od 2003. godine "Goša holding", "Ivo Lola Ribar", "Prva iskra" Barič... Kod svih ovih preduzeća bilo je prodaje delova imovine, ali su još u restrukturiranju, dakle, ima još imovine za prodaju, a ostala je i takozvano ljuštura, odnosno matično preduzeće. Inače, zakonodavac nije ograničio vremensko trajanje restrukturiranja, tako da u ovom statusu preduzeće može da bude neodređeno dugo.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti" 1.7.2012.