Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU OMOGUĆAVA ZAGARANTOVANO PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU


Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević kaže za "Novosti" da je za prvih šest meseci koliko sprovodi istragu, tužilaštvo procesuiralo 105 osoba.

Tužilaštvo, prema njegovim rečima, konačno može samo da pravi strategiju i planira istragu, da odlučuje o vremenu pokretanja istrage, redosledu preduzimanja dokaznih radnji, prioritetima prilikom pribavljanja dokaza kako oni ne bi postali "nevidljivi" ili nedostupni tužiocu u kasnijim fazama postupka.

"Za prvih šest meseci koliko sprovodi istragu, tužilaštvo za organizovani kriminal procesuiralo je 105 osoba. Protiv jednog broja njih podignute su i potvrđene optužnice. Da se danas radi po starom zakoniku o krivičnom postupku, istrage bi još trajale, a o optužnicama ne bi ni bilo reči", rekao je Radisavljević.

Tužilac je, kako kaže, i do sada bio objektivno odgovoran za dokaze na kojima je temeljio svoj optužni akt i koje je prezentovao sudu, a zapravo ih je dobijao od policije ili istražnog sudije kroz sprovedene istrage.

"To je bila pomalo čudna situacija koja nas je ponekad dovodila u poziciju da donosimo konačne javnotužilačke odluke", nastavio je on, "a da pri tom mi sami nismo bili zadovoljni kvalitetom dokaznog materijala koji smo imali na raspolaganju".

"Sada smo u prilici da taj nedostatak prevaziđemo, jer sami vodimo istragu", dodaje Radisavljević.

Pored toga, istakao je on, tužilaštvo konačno može da pravi strategiju i planira istragu, da odlučuje o vremenu njenog pokretanja, redosledu preduzimanja dokaznih radnji, o prioritetima prilikom pribavljanja dokaza kako oni ne bi postali "nevidljivi" ili nedostupni tužiocu u kasnijim fazama postupka. Tužilačka reč biće važna i prilikom razmatranja činjenica koje treba dokazivati u postupku.

Radisavljević podseća da je okrivljenima zagarantovano pravo na suđenje u razumnom roku i našim Ustavom i međunarodnim konvencijama koje smo potpisali.

"Da bi to moglo da se ispoštuje, potrebno je da imamo odgovarajuće mehanizme, a novi Zakonik o krivičnom postupku nam je to i omogućio", rekao je on.

Izvor: Tanjug