Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora3. JULA 2012. GODINE POČEĆE DA FUNCIONIŠE NOVI SISTEM KONTROLE UPLATA POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE, PREMA KOJEM SU BANKE U OBAVEZI DA PORESKOJ UPRAVI SVAKODNEVNO DOSTAVLJAJU PODATKE O UPLATAMA TIH DAŽBINA


Početak praktičnog rada novog sistema predviđen je za 3. jul, kada će banke Poreskoj upravi dostaviti podatke da prethodni dan, koji je prvi radni dan u julu.

Svakog radnog dana 33 banke u Srbiji slaće podatke Udruženju banaka Srbije (UBS) između 8.00 i 11.00, a to udruženje će objedinjeno podatke slati Poreskoj upravi do 13.00.

Pomoćnik direktora Poreske uprave Dejan Vidojević je ocenio da bi novi sistem kontrole u prvoj fazi trebalo da dovede do povećanja naplate za 15 odsto, odnosno za oko 45 milijardi dinara godišnje.

Za toliko bi se, kako je istakao, umanjio transfer iz budžeta za obavezno socijalno osiguranje, koji je oko 290 milijardi dinara.

Vidojević je naveo da u Srbiji trenutno oko 60.000 poslodavaca ne uplaćuje doprinose obaveznog socijalnog osiguranja, što je, kako bi istakao, "veliki procenat" od ukupnog broja poslodavaca kojih ima oko 350.000.

Prema njegovim rečima, u prvoj fazi novog sistema naplate, koja će trajati do kraja ove godine, banke će preko UBS samo obveštavati Poresku upravu, koja će to na osnovu toga kontrolisati uplate poreza i doprinisa.

Prema rečima Videnovića, u Poreskoj upravi misle da postupak prinudne naplate mogu skratiti sa sadašnjih dva meseca na 15 do 30 dana.

Prema njegovim rečima, novi sistem naplate jako je sličan sistemu koji je uspostavljen u Makedoniji pre nekoliko godina, kao i sistemu koji je Hrvatska uvela ove godine. Takvi sistemi naplate postoje i u velikom broju evropskih zemalja, rekao je Videnović.

Izvor: