Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUBVENCIONISANI KREDITI ZA AGRAR: KAMATA OD 4 DO 6 ODSTO NA PERIOD DO TRI GODINE


Ministarstvo poljoprivrede Srbije trebalo bi da u četvrtak sa poslovnim bankama potpiše ugovore o subvencionisanom kreditiranju poljoprivredne proizvodnje, na osnovu kojih će registrovana gazdinstva moći da dobiju dinarske kredite sa kamatom od četiri do šest odsto na period do tri godine.

Ministarstvo poljoprivrede je, prema ranijim navodima, iz budžeta za te namene obezbedilo oko milijardu dinara.

Još nije poznato sa kojim bankama će ugovor biti potpisan, ali je najavljeno da će krediti biti odobravani u dinarima bez valutne klauzule i sa periodom mirovanja do godinu dana.

  • Poljoprivrednici, preduzetnici i firme mogu da računaju na iznos do pet miliona dinara, a zemljoradničke zadruge do 15 miliona dinara.

Kamatna stopa od četiri odsto na godišnjem nivou biće namenjena kreditima u stočarstvu, a od šest odsto za kredite namenjene razvoju ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za u ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

  • Pravo na kreditnu podršku imaće poljoprivrednici, nosioci komercijalnog porodičnog gazdinstva, preduzetnici, ali i zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i mikro i mala preduzeća.

Krediti se pored ostalog mogu tražiti za nabavku priplodnih junica, priplodnih krava starosti do pet godina, teladi, junadi, jagnjadi, jaradi i prasadi za tov, priplodnih grla u svinjarstvu, pilića za tov, nabavku pčela i riblje mlađi za tov.

Kredit se mogu dobiti i za kupovinu semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarsto i cvećarstvo, kao i za sve vrste mineralnih đubriva i sve vrste sredstava za zaštitu bilja.

Država će pomoći i ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, pa će krediti moći da se traže i za nabavku mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, što uključuje kombajne, traktore, mehanizaciju za predsetvenu obradu zemljišta, mehanizaciju za setvu, mehanizaciju za zaštitu, opremu za čuvanje, preradu i pakovanje.

Kredit će moći da se uzme i mehanizaciju i opremu za proizvodnju voća, povrća i ukrasnog bilja.

Izvor: