Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: IZLUČNI ZAHTEV DAVAOCA LIZINGA - Zakon o stečaju: član 50
 • Privredni apelacioni sud: IZMENA REŠENJA DONETOG PRIMENOM NEUSTAVNE ODREDBE - Zakon o Ustavnom sudu: član 61
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE USLOVA ZA POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o stečajnom postupku: član 98
 • Privredni apelacioni sud: ORGANIZACIJA SINDIKATA NIJE OVLAŠĆENA ZA PODNOŠENJE ŽALBE NA REŠENJE O OTVARANJU POSTUPKA STEČAJA - Zakon o stečaju: član 7
 • Privredni apelacioni sud: PREDUJAM TROŠKOVA I PRAVO NA NJIHOV POVRAĆAJ - Zakon o stečaju: član 59
 • Privredni apelacioni sud: PRIGOVOR NA REŠENJE O IZVRŠENJU JE OSPORAVANJE ZAHTEVA - Zakon o parničnom postupku: član 351
 • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA - Zakon o parničnom postupku: član 351
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA PRETPLATE ZA RADIODIFUZNU ORGANIZACIJU - Zakon o obligacionim odnosima: član 378
 • Ustavni sud: NESAGLASNOST S USTAVOM ODREDBE ODLUKE KOJU JE DONELA VLADA, A KOJOM SE UTVRĐUJE DA JE PREDSEDNIK REPUBLIKE PREDSEDNIK SAVETA ZA INFRASTRUKTURU REPUBLIKE SRBIJE - Odluka o Nacionalnom savetu za infrastrukturu Republike Srbije: član 3 stav 1 alineja 1
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST ZAKLJUČKA VLADE KOJIM SE UREĐUJU ODNOSI KOJI SPADAJU U USTAVNU NADLEŽNOST ZAKONODAVNE VLASTI - Ustav Republike Srbije: član 4 stav 2
 • Ustavni sud: PREKORAČENJE ZAKONSKIH OVLAŠĆENJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE UREĐIVANJEM NAČINA FORMIRANJA PREPORUČENIH MAKSIMALNIH CENA USLUGA AUTOBUSKIH STANICA OPŠTIM USLOVIMA - Opšti uslovi poslovanja autobuskih stanica: čl. 31 do 41
 • Ustavni sud: SAGLASNOST S USTAVOM RAZLIČITOG POSTUPANJA U IZBORU SUDIJA NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU ZA SUDIJE KOJE SU BILE IZBORNI ČLANOVI PRVOG SASTAVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA - Zakon o Visokom savetu sudstva: član 52 st. 5 i 6 i član 56
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA VELIKOG VEĆA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VUČKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 17153/11) - NEADEKVATAN PUT TRAŽENJA USTAVNE ZAŠTITE U POGLEDU DISKRIMINACIJE - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 14 Konvencije u vezi sa članom 1 Protokola 1
Izvor: Paragraf Lex