Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ADVOKATI ĆE MOĆI DA POSTUPAJU PRED ORGANIMA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA


Advokatska komora Srbije uspostavila je saradnju sa Law Society of England and Wales. Na zahtev ove Komore omogućeno je advokatima koji su zainteresovani za postupanje pred organima UK da podnesu zahtev za registraciju. Postupak registracije kao i lista potrebne dokumentacije dostupna je na http://www.sra.org.uk/solicitors/qlts/apply.page (ONLINE).

Advokatska komora Srbije će na zahtev svojih članova izdavati potvrdu o profesionalnom statusu koja je neophodna u postupku registracije kod Law Society of England and Wales.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije,1.4.2013.