Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: DRżAVA ćE PLAćATI SVOJE OBAVEZE NA VREME


Svi budžetski korisnici će svoje obaveze izmirivati na vreme i država će u poptunosti primeniti novi Zakon o rokovima plaćanja, najavila je savetnica u Ministarstvu finansija i privrede Nina Samardžić. Prvi rezultati očekuju se za mesec i po dana, kada na plaćanje dospevaju robe i usluge kupljene dana, prvog radnog dana primene novog zakona.

"Puna primena ovog zakona biće obezbeđena kada je javni sektor dužnik vršenjem nadzora nad poštovanjem rokova koji su predviđeni ovim zakonom na svim nivoima. Na niovu ministarstava, pokrajinskih sekretarijata, lokalnih samouprava i na nivou svih drugih javnih subjekata", rekla je Samardžićeva gostujući u Dnevniku RTS-a.

Ona je objasnila da novi zakon nema meru retroaktivnosti i da je 1. april prvi radni dan kada mogu nastati novčane obaveze koje će plaćati korisnici novca iz budžeta, institucije ili preduzeća.

"Pune efekte ćemo videti tek za mesec i po dana kada bude istekao rok plaćanja od 45 dana za danas nastale novčane obaveze", rekla je Samardžićeva.

Prema njenim rečima, Ministarstvo finansija je u proteklih nekoliko meseci razradilo mehanizam i sistem nadzora u Upravi za trezor koji garantuje efikasnu primenu zakona i plaćanje novčanih obaveza države.

"Na osnovu Zakona o budžetu ministar iz resornog Ministarstva finansija i privrede ima pravo da donese odluku da obustavi dalje prenošenje budžetskih sredstava onim subjektima javnog sektora, ministarstvima, javnim preduzećima i opštinama, ako ne budu plaćali na vreme", istakla je Nina Samardžić.

Kako je zakonom predviđeno i plaćanje zatezne kamate, objasnila je Samardžićeva, država nema nameru da plaća tu kamatu i zato je razradila mehanizam za nadzor kako bi sistem funkcionisao.

Na žalbu privrednika da će morati da plaćaju nova potraživanja u zakonskom roku od 60 dana, iako još ni stara nisu izmirili, Samardžićeva je ukazala da bi obaveze koje nastanu od danas, privrednici svakako morali da plate i bez novog zakona koji definiše rokove.

"Oni moraju vrlo pažljivo da planiraju svoje prihode i rashode i veoma odgovorno da preuzimaju obaveze koje budu nastajali od danas", rekla je Samardžić.

Kako je objasnila, država se ne meša u ugovorne odnose između firmi koje mogu da se dogovore da rok plaćanja bude duži od zakonski predviđenih 60 dana, ali uz bankarsku garanciju.

Srbija je prema rečima Samardžićeve izabrala da rok od donošenja do početka primene novog zakona bude tri meseca, a ne godinu dana kao u evropskim zemljama, jer je nelikvidnost kod nas "teška i dramatična" i da je poprimila oblike poremećaja na tržištu.

Nina Samardžić je rekla i da će država platiti sve novčane obaveze iz prethodnog perioda, ali da će se problemi rešavati "jedan po jedan", a da je primena Zakona o rokovima plaćanja prva mera.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 1.4.2013.