Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O ŽELEZNICI


Najvažniji problem koji Predlog zakona treba da reši predstavlja nepostojanje određenih ovlašćenja Direkcije za železnice za donošenje podzakonskih propisa koji su neophodni za bezbedno i nesmetano obavljanje železničkog saobraćaja.

Takođe, nakon stupanja na snagu važećeg Zakona o železnici pojavili su se raznorodni problemi koji su rezultovali nezadovoljavajućim efektima tog zakona na situaciju na železnici, a u najdrastičnijim slučajevima i nemogućnošću praktične primene nekih njegovih odredaba.

Predlogom zakona o železnici predviđeno je izmeštanje odredaba koje se odnose na bezbednost železničkog saobraćaja u Nacrt zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice. Takođe, odredbama o delokrugu Direkcije za železnice, daje se ovlašćenje toj direkciji za donošenje određenih propisa od velikog značaja za bezbednost železničkog saobraćaja, koji će se donositi na osnovu Nacrta zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, a daju se i pojedinačna ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koji se donose na osnovu važećeg Zakona o železnici.

Predlogom zakona se preciziraju, ispravljaju i osavremenjuju mnoge odredbe čime se postiže olakšana i efikasnija praktična primena tog zakona.

U tom smislu, donošenjem Predloga zakona štite se interesi svih učesnika u železničkom saobraćaju, odnosno svih upravljača infrastrukture, železničkih prevoznika, odnosno korisnika mreže magistralnih, regionalnih i lokalnih pruga.

Kompletan tekst predloga možete preuzeti klikom na link: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1343-13.pdf (ONLINE).

Predlagač: Vlada Republike Srbije

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 1.4.2013.