Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJEN NACRT ZAKONA O ULAGANJIMA


Nacrtom Zakona o ulaganjima predviđa se ravnopravan tržišni tretman stranih i domaćih investitora u cilju podizanja privredne aktivnosti, kako bi Srbija u narednim godinama postala atraktivna investiciona destinacija, rekao je koordinator ekonomskog saveta Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Dželetović.

Na konferenciji za novinare u prostorijama stranke, on je predstavio Nacrt tog zakona, ukazujući da je cilj bio da se, sledeći najbolja iskustva i preporuke Svetske banke, načini moderan zakon koji, kako je kazao, možda neće rešiti sve probleme, ali će zajedno sa ostalim zakonima omogućiti regulativu kojom bi "vrata potencijalnim ulagačima bila naširoko otvorena".

Ciljevi tog zakona su, kako je rekao, da doprinese povećanju obima i kvaliteta ulaganja u Srbiji, podizanju privredne aktivnosti, otvaranju novih radnih mesta, podizanju BDP-a i standarda građana...

"Ovaj dokument treba da ojača pravnu sigurnost ulagačima, značajno ubrza rad državne uprave radi ostvarenja ulaganja, oslabi uzroke koruptivnih praksi i unese potpunu jasnoću i predvidivost u odnosu države i ulagača", rekao je Dželetović.

Nacrtom je predviđeno osnivanje jedinstvenog šaltera na lokalnom i repuličkom nivou, ravnopravan tretman stranih i domaćih ulagača u svakoj opštini sa jasno definisanim odgovornostima i sankcijama, potom uvođenje Sporazuma o ulaganju sa ulagačem, a uvodi se i hitnost upravnih postupaka za privredna ulaganja.

Dželetović je kazao i da pored Zakona o javnim nabavkama, borbe protiv korupcije i ukidanje velikog broja parafiskalnih nameta, izrada ovog zakona predstavlja realizaciju još jednog obećanja, a to je, kako je rekao, uvođenje jedinstvenog šaltera, odnosno kancelarije za brze odgovore koji će funkcionisati u svakoj opštini.

Predviđena je još jedna novina, a to je formiranje projektnog tima za koji će biti zadužen predsednik opštine, pokrajinske vlade, ili republičke, ukoliko ako se radi o većim strateškim investicijama.

Nacrtom zakona predviđeno je da se garantuje sloboda stranih ulaganja u Srbiji, prava svim ulagačima po najvišim standardima međunarodnog investicionog prava i jamče se prava svim ulagačima i domaćih iskustava prilikom ulaganja.

Vlasnik konsultanske kuće "Foreign Investors Services" i nekadašnji ministar za ekonomske odnose s inostranstvom Milan Parivodić, koji je učestvovao u izradi zakona rekao je da je cilj da se donese dobar, kvalitetan dokument, odnosno da zakon o ulaganjima "bude najbolji makar u ovom delu Evrope".

Kako je kazao, zakon koji je donet 2002. godine bio je dobar, ali je došlo vreme da se donese moderniji koji se odnosi i na domaće i na strane ulagače.

Navodeći detalje Nacrta zakona, on je rekao da je predviđeno da kada se potpiše sporazum, ulagač daje podneske, a projektni tim odgovara sa dozvolama i tako se obezbeđuje predvidivost u odnosu ulagača i države.

Precizira se vrsta podnesaka i rokovi podnošenja stranom ulagaču, a nadležni organi se obavezuju da će u propisanim rokovima odlučiti o uredno podnetim zahtevima ulagača za izdavanje javnih isprava. Kako je kazao, Sporazum o ulaganju mora biti potpisan u roku ne dužem od dva meseca od dana formiranja projektnog tima.

Od ulagača se, kako je kazao Parivodić, ne mogu zahtevati dodatne isprave koje nisu navedene u sporazumu o ulaganju.

Predviđa se da ministarstvo privrede formira projektni tim, odnosno jedinstveni šalter na centralnom nivou. Takođe ministar privrede, u ime vlade dužan je da brine o postojećim stranim ulaganjima, a uvodi se i princip naknadne brige odnosno obaveza da se i na lokalu brine o ulaganjima.

Kada su u pitanju takozvani kvalifikacioni alternativni uslovi, navedeno je da je predviđeno ulaganje od najmanje 10 miliona evra u prve dve godine, zapošljavanje najmanje 50 radnika u prve dve godine, kao i ulaganje od najmanje dva miliona evra u istraživanje i razvoj ili u visoke tehnologije u prve dve godine. 

Izvor: Tanjug, 31.10.2013.