Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRVA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2013. GODINI: USVOJENI PREDLOZI ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKATA, O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI, O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE, ELEKTRONSKOJ TRGOVINI I O ZAšTITI KONKURENCIJE


U Danu za glasanje, 31. oktobra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova svih narodnih poslanika Predlog zakona o legalizaciji objekata, Predlog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije.

Većinom glasova svih narodnih poslanika, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Mešovite komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o socijalnoj sigurnosti i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti.

Narodna skupština je, većinom glasova, usvojila Predlog odluke o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru predsednika Upravnog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru predsednika Privrednog apelacionog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru predsednika Višeg prekršajnog suda, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Beogradu, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Nišu, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu, koji je podneo Visoki savet sudstva i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva. Predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović čestitao je sudijama na izboru i poželeo uspeh u radu.

Većinom glasova svih narodnih poslanika, Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o izmeni Odluke o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije (SPS), Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije i Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović.

U danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Prve sednice Drugog redovnog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović zaključio je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 31.10.2013.