Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI USPORAVA INVESTICIJE


Predsednik Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Saša Paunović izjavio je da bi svaki predlagač rešenja za odredbe u predlogu zakona o planiranju i izgradnji, trebalo odmah u budžetu države da predvidi novac za to.

Jasno je da lokalne samouprave bez prihoda po ovom osnovu neće imati ni mogućnost ni obavezu da grade infrastrukturu, a to će svakako usporiti, umesto da ubrza investiranje, ocenio je Paunović u pisanoj izjavi.

Reagujući na navode da novim zakonom "grad dobija porez na imovinu kao mogućnost da investira dalje u infrastrukturu", Paunović ukazuje da je taj porez za bilo koji objekat godišnje najmanje sto puta manji od iznosa naknade za uređenje zemljišta. Taj porez ni u teoriji ne može zameniti ovu naknadu, upozorio je on.

Paunović ističe i da, ako će investitor plaćati samo za ono što od infrastrukture postoji, to verovatno znači da se nikakvi objekti neće ni graditi tamo gde infrastrukture nema.

To znači, kako je rekao, da će opština biti u obavezi da za investitore izgradi infrastrukturu onda kad se sakupe prihodi, što je nerealno.

"Sa druge strane, ako investitor sam bude gradio infrastrukturu, to će višestruko povećati troškove izgradnje bilo kog objekta na periferiji i potpuno obustaviti svaku izgradnju tamo gde infrastrukture nema", upozorio je Paunović.

Ako investitor u startu neće imati nikakve obaveze prema gradu ili opštini, razumno je očekivati da ni opština ili grad neće imati nikakve obaveze prema investitoru, rekao je on.

Izvor: FONET