Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraIZMENJENI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU PRIMENJIVAĆE SE OD 2013.GODINE I ZA KRIVIČNA DELA KOJA NE SPADAJU U ORGANIZOVANI KRIMINAL


http://srb.time.mk


Predstavljajući stručnoj javnosti predložene izmene, Selaković je naveo da je ovim novinama ublažen koncept javnotužilačke istrage.

- Taj koncept više je prilagođen našem krivičnopravnom sistemu i mentalitetu naših ljudi... Norme su jasnije, preciznije, i u sistemskom skladu sa drugim zakonima i Ustavom. Više nema nepotrebnih definicija kakva je, na primer, definicija o postojanju osnovane sumnje, kaže Selaković.

On ističe da su novim ZPK sudu vraćena neka ovlašćenja pa, na primer, okrivljeni i njegov branilac mogu da se žale sudu na rešenje o sprovođenju istrage. Kako je objasnio, primer Hrvatske, gde je to pravo žalbe ukinuto, pokazao je veliki porast žalbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, po ovom osnovu.

Selaković je napomenuo da je Ministarstvo pravde uložilo napor da se izmena ZKP, kao i promena Krivičnog zakona, koji je takođe juče bio tema javne rasprave, budu sprovedene transparentno.

Zemlje koje žele da pristupe EU moraju da pokažu sposobnost da uspostave i poštuju vladavinu zakona i institucije potrebne za demokratsku vladavinu, izjavio je na istom skupu šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer dodajući da je jedan od ključnih ciljeva uspostavljanje odgovornog sistema pravosuđa.

On je rekao da zakoni moraju biti jasni i moraju se primenjivati pravilno i upozorio da u predlogu postoje i neka otvorena pitanja kao što je finansiranje odbrane. Dežer je rekao da će Evropska komisija pažljivo pratiti promene zakona

Američki ambasador u Beogradu Majkl Kirbi upitao je da li se promene sprovode suviše brzo i dodao da treba ostaviti dovoljno vremena za raspravu. Sporiji tempo bi mogao da pomogne da se obezbedi uspešan ishod procesa, rekao je on.

- Opredelili smo se za kompromisno rešenje kada je reč o zloupotrebi službenog položaja, kako ne bi došlo do diskontinuiteta u brojnim predmetima koji vode pred sudovima Srbije, rekao je predsednik Radne grupe za promenu ZKP, profesor Zoran Stojanović, predstavljajući predložene izmene. On je dodao da je zbog kontinuiteta zadržana kvalifikacija zloupotrebe položaja odgovornog lica radi sticanja protivpravne koristi i napomenuo da na tumačenje tog krivičnog dela, prisutnog u gotovo svakom antikorupcijskom procesu u Srbiji, utiče i sudska praksa. Ukazao je da je Radna grupa nastojala da uvaži sugestije Greko - Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Saveta Evrope. 

Kritika amnestije politička

- Pravljenje klime u kojoj se širi strah da će osuđenici izaći na ulice i da će biti smak sveta jeste skupljanje političkih poena od strane opozicije, koja nije htela da konstruktivnim predlozima radi na popravljanju zakona, kaže ministar pravde Nikola Selaković odgovarajući na pitanje novinara da li je predloženi zakon o amnestiji nedovoljno selektivan. Amnestijom će biti obuhvaćeno 3.600 osoba, ali će po usvajanju zakona u parlamentu biti pušteno 1.100 zatvorenika, dodao je Selaković.

Izvor: J. L.