Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNEOPHODNO STVORITI RACIONALNU MREŽU SUDOVA


Postojeća mreža sudova nije dala dobre rezultate. Neophodno je stvoriti racionalnu i funkcionalnu mrežu, naglasio ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković. U poređenju sa zemljama nekadašnje Jugoslavije, Srbija pri samom dnu po broju sudova na 100.000 stanovnika, pokazuje evropska statistika.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković smatra da postojeća mreža sudova nije dala dobre rezultate, zbog čega je neophodno stvoriti racionalnu i funkcionalnu mrežu, ujednačavanje opterećenosti sudija i jednaku dostupnost pravde građanima.

Selaković je u Skupštini Srbije, na otvaranju javne debate o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima nadležnosti sudova i javnih tužilaštva, naglasio da bez dopunjene sudske mreže nije moguće izvršiti integraciju reizabranih sudija i tužilaca niti postići efikasnost i pravednost u postupanju.

Selaković je dodao da je reformom pravosuđa pre tri godine došlo do prividne redukcije u postojećoj mreži sudova i naglasio da se na glavna pitanja o njenoj uspešnosti dobijaju samo negativni odgovori.

"Da li je sudska mreža racionalnija i funkcionalnija nego ranije, da li građani lakše, efikasnije i jeftinije mogu da zaštite svoja prava? Odgovor je negativan. Kada saberete negativne odgovore dobićete i odgovor na pitanje da li je Srbiji potrebna promena sudske mreže", naglasio je Selaković.

Evropska statistika, kaže Selaković, pokazuje da je u poređenju sa zemljama nekadašnje Jugoslavije, Srbija pri samom dnu po broju sudova na 100.000 stanovnika.

"Jedino je iza nas Makedonija koja ima 1,1 sud na 100.000 stanovnika. Srbija ima 1,7, Bosna i Hercegovina 2,9, Crna Gora 3,8, dok Hrvatska i Slovenija imaju više od četiri", naglasio je ministar pravde i državne uprave.

Obraćajući se predstavnicima stručne javnosti u Skupštini Srbije, Selaković je rekao da je radna grupa, formirana da odredi kriterijume neophodne za formiranje nove mreže sudova, kao glavni kriterijim izdvojila priliv predmeta i zaostatak predmeta.

"Postavljen je kriterijum i kakva je tendencija rasta i opadanja predmeta. Građane najviše interesuje ono što su nama dopunski uslovi koje moramo ispuniti, a to su dostupnost sudova, što podrazumeva razvijenu putnu infrastrukturu i saobraćajne veze", rekao je Selaković.

Prema njegovi rečima, radna grupa je, prilikom formiranja kriterijuma i površinu opština, takođe imala na umu broj građana koji u njima žive i udaljenost sudske jedinice od osnovnog suda.

Ministar očekuje da će se na javnoj raspravi konkretizuju rezultati rada radne grupe, dodajući da se reforma pravosuđa mora nastaviti na drugačiji način, sa racionalnim pristupom.

"Ne dozvolite da u vama ovlada ono što sam savladao u sebi, a to je odjek moga zavičaja, kada su me iz Nove Varoši zvali da tamo bude sud. Ne dozvolimo da se novo otvaranje suda u nekoj sredini shvati kao prilika za otvaranje radnih mesta za partijsku birokratiju, jer tako ne sme da bude", poručio je Selaković.

Sudija Vrhovnog kasacionog suda Vida Petrović Škero kaže da je smanjen broj sudova, zato što je veliki broj sudova postojao samo iz razloga što je tu zatečen, a postojao je mali broj predmeta.

"Mi nemamo viška sudija, nikada nismo ni imali, mi imamo loše raspoređene sudije i to je rpoblem koji se pokušalo i mrežom da reši", rekao je Škero.

Radna grupa predlaže da se broj prekršajnih sudova poveća za 13, pa bi ih ukupno bilo 58.

"Tu su razlozi i geografski i finansijski i broj predmeta, čak i oni koji već ulaze u deo političkih razloga u smislu posebnih nacionalnih sredina gde ranije nije bilo sudova. Daću vam primer Bosilegrada koji nije imao svoj sud", istakao je vršilac dužnosti Višeg prekršajnog suda Zoran Pašalić.

Nova mreža sudova i tužilaštava trebalo bi da počne sa radom od Nove godine.

Izvor: RTS