Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI


Prema preliminarnoj oceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji pad bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2012, u cenama prethodne godine, iznosio je 2,2%.

Industrijska proizvodnja je u septembru, prema desezoniranim podacima, imala pad od 3,2% u odnosu na prethodni mesec, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila niža za 6,8%. Posmatrano po sektorima, međugodišnji pad u prerađivačkoj industriji iznosi 5,9%, u rudarstvu 11,4% i u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom 8,7%.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u septembru zabeležila pad od 3,6%. U okviru prerađivačke industrije, desezonirano posmatrano, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje koksa i derivata nafte, proizvodnje prehrambenih proizvoda i proizvodnje osnovnih metala. S druge strane, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja metalskih proizvoda osim mašina i proizvodnja farmaceutskih proizvoda i preparata.

Promet robe u trgovini na malo je u septembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 4,6%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru je, izraženo u evrima, zabeležen rast izvoza robe od 4,4%, kao i pad uvoza od 1,2%. Međugodišnje posmatrano, u septembru je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 8,6%, dok je uvoz smanjen za 5,0%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 31.10.2012.