Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Članom 82. stav 3. Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011) utvrđen je rok od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine tih preduzeća, odnosno društava na nepokretnostima u državnoj svojini na kojima imaju pravo korišćenja.

Imajući u vidu da rok iz člana 82. stav 3. Zakona ističe 6. oktobra 2013. godine, da je ovaj rok prekluzivan, kao i činjenicu da vrlo veliki broj navedenih preduzeća nije podneo zahtev za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima, neophodno je da se ovaj rok blagovremeno produži.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/3643-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.9.2013.