Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 30.9.2013. GODINE: USVOJEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se predviđa da u školskoj 2013/2014. godini bude šest ispitnih rokova, čime se stvaraju uslovi za povećanje efikasnosti i efektivnosti studiranja.

Takođe, predviđeno je da studenti koji u školskoj 2012/2013. godini ostvare najmanje 48 ESPB bodova mogu da u školskoj 2013/2014. godini budu finansirani iz budžeta.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju upućen je Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini, kojim je predloženo da u roku od dve godine od stupanja na snagu ovog zakona javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine nad nepokretnostima.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.

Vlada je donela rešenje o postavljenju Dejana Ristića za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja, dok je za direktora Uprave za sprečavanje pranja novca postavljen Milovan Milovanović.

Tomislav Basta postavljen je za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Transnafta", a Miloš Tomić za direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.9.2013.