Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VESTI U VEZI NOVODONETIH, U PRIPREMI, ILI IZMENJENIH PROPISA, OBJAVLJENIH U ČASOPISU PARAGRAF INFO U TOKU SEPTEMBRA MESECA 2013. GODINE: TEKSTOVI VESTI SE NALAZE U TABU čASOPISI/PARAGRAF INFO/BROJ 9 - SEPTEMBAR 2013. GODINE


SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU SA SRBIJOM STUPIO NA SNAGU 1. SEPTEMBRA

PRAVILNIK IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE: • Online klađenje u Srbiji postaje legalno?

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NIJE USKLAĐENA SA ODREDBAMA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU: • Predlog da stranci do 2025. godine ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište •

PREDLOZIMA ZAKONA O TAKOZVANOJ SUDSKOJ MREŽI I ZAKONOM O SEDIŠTIMA SUDOVA I PODRUČJIMA JAVNIH TUŽILAŠTAVA PREDVIĐA SE OSNIVANJE JOŠ OSNOVNIH SUDOVA I SUDSKIH JEDINICA

PRIMEDBE I SUGESTIJE NA NACRT UREDBE O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU: • Saopštenje Poreske uprave u vezi sa pripremama za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa •

RASPRAVA O ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI 30. SEPTEMBRA 2013. GODINE

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA JAVNIH UGOVORA: • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti saopštava da je ograničavanje prava javnosti podzakonskim aktima neustavno i nezakonito •

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: • Tužioci od 1.10.2013. godine preuzimaju istrage •

USVOJEN NACRT STRATEGIJE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U PERIODU OD 2013. DO 2017. GODINE

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: • Zaštita konkurencije u poslovnim udruženjima •

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU: • Elektronski sertifikat kao uslov poslovanja •

PRIMENA NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU OD 1. OKTOBRA 2013. GODINE

ZAKON O ENERGETICI: IZMENE ZAKONA BIĆE PREDSTAVLJENE 11. OKTOBRA 2013. GODINE

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: IZMENE I DOPUNE ZAKONA NA JAVNOJ RASPRAVI OD 1. OKTOBRA 2013. GODINE

PREDLOG ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: • od 27. septembra do 27. oktobra 2013. godine •

Izvor: Redakcija 30.9.2013.