Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNAJAVLJUJE SE DA ĆE BUDŽETSKI DEFICIT U IDUĆOJ GODINI BITI PREPOLOVLJEN, A DA ĆE U 2015. GODINI IZNOSITI JEDAN ODSTO


Ministar finansija i privrede u Vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić izjavio je u intervjuu za izdanje dnevnog lista "Blic" da će budžetski deficit u idućoj godini biti prepolovljen, a da će u 2015. godini iznositi svega jedan odsto.

Dinkić je rekao da je Ministarstvo finansija već poslalo striktne okvire budžeta za 2013. godinu svim ministarstvima, koji predviđa da se budžetski deficit prepolovi.

On je naveo da to minstarstvo završava rad na srednjoročnom planu strukturnih reformi koji predviđa mere koje će dovesti do obaranja deficita na svega jedan odsto u 2015. godini i do značajnog smanjivanja javnog duga.

Ministar je istakao da će, uz do sada preduzete mere, doći i do smanjenja subvencija i budžetskih kredita i to za šest milijardi dinara i najavio da će biti donet i zakon prema kome će proces restuktuiranja državnih preduzeća morati da bude okončan najkasnije do 30. juna 2014. godine.

Prema njegovim rečima, do tada će sve državne kompanije koje sada dobijaju subvencije iz budžeta morati da nađu strateške partnere ili da postanu samoodržive na tržištu.

Dinkić je ukazao na to da će nakon usvajanja budžeta za 2014. godinu, kada se očekuje da BDP počne da raste, prekobrojni u državnoj administraciji biti poslati na tržište.

On je naglasio da se u poslednjih mesec dana interesovanje za ulaganja u Srbiju naglo povećalo, pri čemu je najavio potpisivanje nekoliko velikih ugovora već do kraja godine.

Ministar je precizirao da je u pitanju investicija italijanskog konzorcijuma od 1,8 milijardi evra u najveći solarni park u Evropi, ali i da se očekuje potpisivanje ugovora sa nekoliko poznatih kompanija iz Evropske unije, Rusije i SAD.

Naš cilj je da Srbija postane najkonkurentnija zemlja u regionu za privlačenje investijcija, rekao je Dinkić i podsetio na to da je već ukinuto 138 parafiskalnih nameta.

On je izrazio uverenje da će Međunarodni monetarni fond povoljno oceniiti predlog budžeta za 2013. godinu i da je Srbija već sada spremna za razgovore o novom aranžmanu sa tom finansijskom institucijom.

Prema njegovim rečima, naše evroobveznice prodate su vrlo lako pre nekoliko dana za milijardu dolara, a tražnja je bila čak za 4,3 milijarde dolara.

Dinkić je podsetio na to da je postignut dogovor o ruskom kreditu u iznosu od milijardu dolara, a da je u planu da do kraja godine budu ispregovarani i povoljni dugoročni krediti sa Kinom za izgradnju autoputeva u iznosu od 850 miliona dolara.

Ministar je najavio da će na javnoj raspravi biti nacrt zakona o javnim preduzećima koji je dobio dobre ocene Fiskalnog saveta.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.9.2012.