Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ĆE ZAPOČETI OZBILJNU KONTROLU IZVEŠTAJA STRANAKA O FINANSIRANJU IZBORNE KAMPANJE U SKLADU SA ZAKONOM


Posle faze u kojoj proveravamo tehničku ispravnost i potpunost dostavljenih izveštaja stranaka o finansiranju izborne kampanje, počećemo ozbiljnu kontrolu. Ako nova vlada proceni da Radna grupa koja je radila na strategiji borbe protiv korupcije treba da nastavi svoj posao, onda smo svi na dobrom putu, kaže za Danas Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.

- Izveštajima ćemo se sigurno baviti šest meseci. Kontrola izveštaja počinje čim se završi ova administrativno tehnička faza provere koja se sada sprovodi. Ozbiljna kontrola će početi onog trenutka kada budemo sigurni da ispred sebe imamo kompletan izveštaj sa svim preciznim, tačnim i potpunim podacima koji su zahtevani u izveštaju.

- Postoje zakonski rokovi u koje smo već ušli. Proveru smo grupisali po strankama. Prema tom redu stranke kontaktiramo i tražimo podatke koji trenutno nedostaju.

U objavljenim izveštajima na sajtu Agencije se ne vide firme koje su obavljale određene poslove za stranke. Zašto je to tako?

- To je deo obrasca gde su određeni podaci izuzeti od obaveze objavljivanja, jer se ne radi o donacijama. Dakle nisu u pitanju besplatne usluge ili donacije, već su to firme koje su obavljale svoju delatnost i za to su plaćene.

- Agencija ima te podatke, ali je taj deo izuzet od objavljivanja za javnost.

Javnost ne može da vidi ni u kojim medijima su se stranke oglašavale.

- To je bila greška u popunjavanju i to je ono što se sada ispravlja. Interes je bio da se što pre objave izveštaji i mi smo ih objavljivali kako su ih stranke nama dostavljale. Naš interes je bio da se izveštaji objave onog trenutka kada mi smatramo i znamo da su oni potpuni i pravilni. Pošto su nam neki pretili da će se iskoristiti mogućnost obraćanja povereniku za informacije od javnog značaja da bi došli do izveštaja, bili smo prinuđeni da objavimo izveštaje onako kako smo ih dobili. Sada u saradnji sa strankama te izveštaje popravljamo i dopunjavamo.

- Nećemo ništa da prejudiciramo. To je konstatovano kao problem i to je problem stranaka pre svega. Sama činjenica da je neko potrošio više para nego što je imao ne predstavlja prekršaj Zakona o finansiranju, ali način na koji će pokriti taj minus može da bude prekršaj zakona u zavisnosti od toga šta stranke odluče da urade. Ranija praksa, i to je ono čega se mi pribojavamo, bila je da se ti dugovi tako ostave, odnosno da te usluge ostanu trajno nenaplaćene, pa se to u sledećim izborima verovatno „prebije“ ako uopšte posle četiri godine ima ikakve svrhe.

Mi procenjujemo da je sada to teže uraditi i to iz dva razloga. Jedan je to što je velika kriza i niko ne može sebi da dopusti da godinama ima nenaplaćeno potraživanje. S druge strane, više se ne može očekivati od nove vlasti da onome kome duguje omogući učešće na nekom lokalnom tenderu, jer više ne može da dođe u situaciju da za tu stranku obavlja neki posao naredne dve godine jer je Agencija već tu i kontroliše tu zonu. Moguće je da se u toj razlici nađu usluge ili poslovi koji predstavljaju besplatnu uslugu ili donaciju, ali onda prelaze u potpuno drugu kategoriju. Ovako, kako sada izgledaju izveštaji, postoji razlika u prihodima i rashodima i svaka stranka će morati da objasni šta je šta. Moguće da tu ima i grešaka, moguće da je nešto prikazano kao trošak, a treba da bude donacija.

- Zato je valjda neko osnovao Agenciju koja treba da utvrdi o čemu se radi, da li ima povrede zakona, da li je bilo namere i postoji li krivično delo propisano zakonom. Ako ne možemo da utvrdimo nameru, onda će biti prekršaj. Ne treba nikom otkinuti glavu zato što je potrošio više novca u kampanji, ali treba da se zna šta je posledica toga. 

  • VLADAJUĆA KOALICIJA U SVOM SPORAZUMU IMA 12 TAČAKA KOJE SE POKLAPAJU SA STRATEGIJOM BORBE PROTIV KORUPCIJE. AKO SU VEĆ POTPISALI TAJ SPORAZUM, S NAŠE TAČKE GLEDANO, LOGIČNO JE DA RADNA GRUPA KOJA RADI NA STRATEGIJI DOBIJE NASTAVAK MANDATA KAKO BI ZAVRŠILA TAJ POSAO. U TOM SLUČAJU STRATEGIJA ĆE ZAISTA BITI DOKUMENT KOJI PRATI TIH 12 NJIHOVIH CILJEVA. AKO TO NEKO PREPOZNA U NOVOJ VLADI, ONDA SMO SVI NA DOBROM PUTU. AKO BUDU SMATRALI DA SAV DOSADAŠNJI RAD TREBA ZANEMARITI I DA SA NJIMA POČINJE NOVA ERA, ONDA NEKO NIJE SHVATIO ŠTA I KAKO TREBA RADITI, KAŽE DIREKTORKA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, ODGOVARAJUĆI NA PITANJE ŠTA SE MOŽE OČEKIVATI OD NOVE VLADE U POGLEDU BORBE PROTIV KORUPCIJE.

 

  • NA PITANJE HOĆE LI AGENCIJA PROVERAVATI POREKLO NOVCA ONIH KOJI SU GA DAVALI STRANKAMA, ZORANA MARKOVIĆ KAŽE DA BI TO MNOGI VOLELI. „TUŽILAŠTVO SE BAVI ISTRAGAMA. MI KONTROLIŠEMO STRANKE, A KADA POSTOJI SUMNJA, TUŽILAC TREBA DA REAGUJE.“
Izvor: Autor: Lidija Valtner, Danas