Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAUSTRIJSKI BANKARSKI SEKTOR OSNIVA DEMOKRATSKU BANKU KOJA TREBA DA BUDE POTPUNO DRUGAČIJA OD DOSADAŠNJIH


“Udruženje za podsticanje i osnivanje Demokratske banke” nemarava da osnuje banku koja će raditi na novim osnovama.

Nacrt statuta takozvane Demba već je sastavljen, a osnova projekta je model kritičara globalizacije Atak Austrija.

Banka, kako prenose mediji, biće organizovana kao zadruga i “u obavezi opštem dobru”, te neće ispalćivati dobiti, i podsticaće socijalni i ekološki održivi razvoj.

Demba će imati i malu ponudu usloga, platni promet, prijem štednje, izdavanje kredita. Štediše treba da odustanu od kamata, ali to ne moraju da učine, namera je osnivača.

Pola puta do osnivanja, prema rečima glavnog inicijatora Kristijana Felbera, već je pređeno.Do septembra Udruženje želi da izabere dva člana budućeg upravnog odbora, a prijavilo se već 30 zainteresovanih, od kojih je polovina radilo u banci.

Osnivački kapital od najmanje pet miliona evra trebalo bi da bude obezbeđen do Svetskog dana štednje, krajem oktobra. Prema Felberu postoji već obećanje oko 2.000 potencijalnih zadrugara za kapital u visini od dva miliona evra.

Do jeseni Udruženje planira da ima oko 10.000 zadrugara, što bi obezbedilo osnivački kapital u visini od 10 miliona evra.

Felber je objasnio da su članovi buduće zadruge ljudi koji su nezadovoljni aktuelnim bankarskim sistemom, kao i mala i srednja preduzeća, kritičari globalizacije, pa sve do predstavnika crkvenih i društvenih pokreta, liberalnog građanstva.

Najveća prepreka na putu ka dobijanje licence za banku osnivači imaju tek pred sobom, a to je dokazivanje održivog poslovnog modela.

Takođe nova banka moraće biti prihvaćena u Udruženje banaka.

Izvor: Tanjug