Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEVROPSKA NEPROFITNA ISTRAŽIVAČKA GRUPACIJA – CEO, OPTUŽILA PREDSEDNIKA EVROPSKE CENTRALNE BANKE ZA KONFLIKT INTERESA


CEO optužuje Marija Dragija zbog njegovog članstva u jednoj bankarskoj lobističkoj grupaciji.

CEO, koji navodi da je posvećen otkrivanju preduzetničkog lobiranja u Evropskoj uniji, naveo je na svom sajtu da se članstvo Dragija u lobističkoj grupi kosi sa etičkim pravilima ECB.

Grupa 30, čiji je Dragi član, sebe opisuje kao neprofitno telo predstavnika privatnih i javnih sektora, kao i akademskih krugova, koje ima za cilj jačanje razumevanja međunarodnih ekonomskih odnosa.

Članovi grupe su i guverner Banke Engleske Mervin King, predsednik njujorškog ogranka Federalnih rezervi Vilijam Dadli, šef Banke Kanade Mark Karni, kao i generalni direktor Banke za međunarodna poravnanja iz Bazela, Haime Karuana.

Portparol ombudsmana EU Nikiforosa Diamandurosa, Gundi Gadesman, potvrdila je da je kancelarija ombudsmana primila žalbu. Ona je navela da je upućeno pismo ECB, a rok za odgovor je 31. oktobar.

Portparol ECB je izjavila da je banka primila upit i da ne vidi da postoji konflikt interesa.

Izvor: Tanjug