Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraMINISTARSTVO FINANSIJA VELIKE BRITANIJE ĆE PREDSTAVITI NEKOLIKO VARIJANTI REFORMISANJA METODE ZA UTVRĐIVANJE KAMATA NA TRŽIŠTU MEĐUBANKARSKOG KREDITIRANJA


Reformu će sprovoditi Uprava za finansijske usluge (FSA) sa Martinom Vitlijem na čelu, pišu mediji.

Izmene će biti znatne, s obzirom da se predviđa da kamatne stope budu utvrđivane na osnovu zaključenih sporazuma, da postoji mogućnost korišćenja alternativnih kamatnih stopa i da manipulisanje kamatnim stopama podleže krivičnom kažnjavanju.

Sprovođenje reforme će nadgledati Uprava za poslovnu etiku u finansijskom sektoru (FCA), jedno od dva tela koja će od 2013. zameniti Upravu za kontrolu i nadzor finansijskog sektora Velike Britanije.

Za sada je samo britanska banka Barkliz kažnjena zbog mahinacija sa Liborom i u okviru sporazuma s regulatorima mora da plati 453 miliona dolara, dok su njen izvršni direktor Robert Dajmond i operativni direktor Džeri del Misije morali da podnesu ostavke.

Jedna od najpoznatijih kamatnih stopa tromesečni dolarski Libor koristi se za određivanje kamata na finansijske usluge ukupne vrednosti od 350 biliona dolara.

Skandal s nameštanjem međubankarskih kamatnih stopa nije ograničen samo na Londonsku međubankarsku kamatnu stopu Libor, već se kreditne organizacije sumnjiče i za manipulisanje ključnom kamatnom stopom mđubankarskog kreditiranja u evrozoni Evroliborom.

Izvor: Tanjug