Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• NADLEŽNOST SUDOVA U SPOROVIMA POVODOM IZBORA I RAZREŠENJA DIREKTORA, UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA I USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA
• NEMOGUĆNOST POSLODAVCA DA RADNO ANGAŽUJE VOJNOG INVALIDSKOG PENZIONERA
• UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM

Izvor: Paragraf Lex